S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
19. prosince 2023 | Cena za odvahu

Tomáš Petráček

Nadační fond proti korupci udělil v pondělí 11. prosince již 13. ročník Ceny za odvahu prof. Tomáši Petráčkovi, a to za vytrvalou snahu o kultivaci hodnotového diskurzu ve společnosti, inspirativní promýšlení role náboženství ve veřejném a politickém životě a za prokázanou odvahu vystavit se kvůli těmto aktivitám veřejným útokům.

Pusťte si rozhovor s prof. Tomášem Petráčkem.

Historik a teolog Tomáš Petráček kvůli svým postojům skončil na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, a to podle děkanátu kvůli nadbytečnosti. Za jeho odchodem však stál tlak Biskupské konference, nesouhlasící s jeho názory. Petráček byl jedním z duchovních, kteří vyzvali k ukončení spolupráce s konzervativní Aliancí pro rodinu. Děkan fakulty hovoří o standardní pracovněprávní záležitosti. Tomáš Petráček však oprávněně tvrdí, že jeho odchod byl veden osobní záští, což potvrdil i v minulosti, kdy byl za kritiku kázání kritizován. Prof. Petráček neplánuje hledat nové zaměstnání na jiné univerzitě a zdůrazňuje neférový přístup a likvidaci vnitřní debaty. Děkan Katolické teologické fakulty následně ze zdravotních důvodů rezignoval.

“Korupce v ČR se vyvíjí, a to bohužel ne směrem, kterým bychom si přáli. Dnes už nejde jen o korupční jednání v podobě uplácení, v naší práci se setkáváme s pohlcováním celých institucí, celých průmyslových odvětví, ale i jednotlivých částí občanské společnosti. Míra korupce je jedním z nejvýznamnější indikátorů úpadků všech velkých civilizací. Pokud bych si mohl půjčit slova papeže Františka, tato doba tak není jen epochou změn, nýbrž změnou celé epochy. Sílí rychlá, populistická, avšak sebedestruktivní řešení a společnosti chybí ti, kteří by normy tvořili.

Tento trend jsme se rozhodli reflektovat i při udílení letošní Ceny za odvahu.

Prof. Tomáš Petráček je katolický kněz, teolog a expert na církevní dějiny a dlouhodobě se vymezuje proti současné roli katolické církve ve společnosti. Před pěti lety kritizoval tehdejšího probošta hradní kapituly Petra Piťhu, který strašil odebíráním dětí nebo prohlášením homosexuálů za nadřazenou kastu. Tehdy byl za svoji kritiku pokárán kardinálem Dominikem Dukou a přišel o místo kanovníka v hradní kapitule.

Během covidové krize, kterou můžeme považovat za posla z budoucnosti apelujícího na změnu trendů, se veřejně tázal: Kde je církev? Na příkladu z Itálie, kde byly kostely použity jako márnice, položil jasnou otázku: Jaký ještě drsnější budíček církve potřebují? Ukázalo se, jak je odtržená od potřeb lidí a řeší pouze, jak se přimknout k moci. Místo přemýšlení o dopadech pandemie a hledání nových forem náboženského života, část české církve nadále podléhá pokušení stát se vlivnou lobbistickou organizací, napojuje se na vládní kruhy a nadbíhá populistickým a konzervativním hnutím.

Vyvrcholením jeho laskavého boje za pravdu mu byl nyní,  po osmnácti letech ukončen pracovní poměr na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, oficiálně z ekonomických důvodů a z důvodu nadbytečnosti.

Proto oceňujeme prof. Tomáše Petráčka za vytrvalou snahu o kultivaci hodnotového diskurzu ve společnosti, inspirativní promýšlení role náboženství ve veřejném a politickém životě a za prokázanou odvahu vystavit se kvůli těmto aktivitám veřejným útokům.” pronesl při předávání ředitel Karel Škácha.

Cenu převzal prof. Petráček z rukou zakladatele Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka spolu s finančním honorářem v hodnotě 12^5 Kč (tj. 248 832,- korun) za přítomnosti předchozích laureátů a příznivců fondu.
 

Cena za odvahu je určena těm, kteří s odvahou poukazují nebo přímo bojují s projevy, které ohrožují demokratické principy otevřené společnosti. Dnes už nejde jen o korupční jednání v podobě uplácení, setkáváme se s pohlcováním celých institucí, průmyslových odvětví, ale i jednotlivých částí občanské společnosti.