4. srpna 2014 | Granty

Watchdogové aktivity

Tento projekt popisoval chování zástupců městské části Praha 10 při prodeji půdních a nebytových prostor, jakožto i při následném možném nevymáhání sankcí. Výsledky řešení projektu vedly k domněnce, že se Praha 10 při tomto prodeji nechovala jako řádný hospodář. Počátkem roku 2014 bylo ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci podáno trestní oznámení.