9. března 2015 | Granty

Zákon o státní službě

V průběhu doby trvání projektu došlo k průběžnému připomínkování zákona o státní službě, jednání s Evropskou komisí a využití Evropské komise pro tlak na Českou republiku pro přijetí kvalitního zákona, osvěta veřejnosti na toto téma, spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi na toto téma v rámci Rekonstrukce státu, komunikace s novináři na toto téma. Díky informování novinářů a spolupráci s Evropskou komisí došlo k tomu, že se tématu začala věnovat větší pozornost. Bohužel i přes tlak neziskových organizací v rámci Rekonstrukce státu, do které se na toto téma Nadační fond proti korupci zapojoval, se nepodařilo zákon prosadit v tak kvalitní formě, jak by si neziskový sektor přál. Po měsících vyjednávání Parlament přes prezidentovo veto schválil 1. října 2014 podobu služebního zákona, která v zásadních bodech nevyhovuje doporučením pro stabilní a profesionální státní správu, tolik potřebnou hlavně pro ČR, ač je toto požadováno i Evropskou komisí. Česká republika tak „vyzrála“ nad Evropskou komisi v roce 2002 tím, že sice přijala služební zákon, ale ten nikdy nevstoupil v platnost. A nyní nad ní vyzrála znovu, když narychlo přijala zákon, ke kterému se Evropská komise nemohla vyjádřit a hlavně, zákon nenaplňuje její doporučení. Evropská komise se zatím najisto nevyjádřila k tomu, jestli zastaví evropské fondy kvůli tomuto nekvalitnímu zákonu od r. 2016, očekává se, že svou kritiku ČR postoupí a bude vyžadovat nápravu, ale pravděpodobně se výplata fondů z politických důvodů nezastaví. I nadále je dobré sledovat vývoj zákona a jeho implementaci, jakož také komunikovat s Evropskou komisí a upozorňovat ji na nešvary, kterých se Česká republika dopouští. Řešení projekt bude pokračovat i v roce 2015.