6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém případě může se vyskytnout i situace opačná, kdy město není dlužníkem, ale pro změnu věřitelem. Pokud by město lajdácky řídilo své pohledávky či vztahy s dlužníky, mohlo by přijít o značnou část prostředků a samozřejmě by tím i porušilo povinnost řádného hospodáře.

Pokud město vykazuje vůči obchodní společnosti pohledávky po lhůtě splatnosti, pak to nutně neznamená, že tato společnost míří do stavu úpadku. Takovýto stav ovšem musí vedení města donutit k získání podrobnějších informací o finančním zdraví a transparentnosti takovéto společnosti. Není možné, aby město tolerovalo neustále se zvyšující pohledávku vůči dlužníkovi a odsouvalo problém do budoucnosti. Koneckonců povinnost podat návrh na insolvenci společnosti bez zbytečného odkladu mají jejich manažeři dlužníka v případě, že se společnost dostane do stavu úpadku.[1] Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je spojeno s osobní odpovědností manažerů. Jestliže tedy město takto pečlivě ke svým dlužníkům nepřistupuje, může na tyto rizikové společnosti upozornit i aktivní občan, který může dokonce i vyzvat město, aby podalo žalobu na náhradu škody, pokud dlužná firma situaci bagatelizovala a nepodala návrh na insolvenci. Jak na to? Tento aktivní přístup si samozřejmě ukážeme na konkrétních příkladech.

1. Městská akciová společnost Podniky města Šumperka, kterou vlastní město Šumperk, eviduje nezaplacené faktury vůči společnosti Jirdos, s.r.o. v celkové výši přesahující 6 milionů Kč.[2] Insolvenční řízení se společností Jirdos, s.r.o. bylo zahájeno v prosinci 2014 na návrh dlužníka. Tato společnost nemá téměř žádný majetek a proto uspokojení věřitele – městské společnosti - proběhne nejspíše v minimální míře.

2. Společnost Proken, s.r.o. dluží městu Králíky za pronájem městských prostor již třináctým rokem 118 tisíc Kč včetně dalších nákladů (například na exekuční řízení).[3]

3. Městu Vimperk pro změnu došla trpělivost se společností Palestra, s.r.o., která rovněž dlouhodobě neplatila nájem. Ing. Martin Kalous z odboru hospodářského města Vimperk dokonce upozornil, že po tom, co byla vypovězena společnosti Palestra nájemní smlouva, projevila zájem o novou nájemní smlouvu jiná společnost, ovšem zastoupena stejnou osobou jako v případě společnosti Palestra, s.r.o.

 

Jak tedy můžeme ověřit důvěryhodnost těchto společností?

 

  1. Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku
  2. Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech
  3. Výpočet ukazatelů zadluženosti
  4. Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

 

Upozorněte města, kraje či státní organizace, aby svědomitě postupovali vůči svým dlužníkům a nečekali na situaci, kdy se tento vztah vůči dlužníkovi vyhrotí a město pak přijde o značnou část prostředků. Našli jste obdobné problematické případy jako ty, které jsme uvedli. Dejte nám o tom vědět na info@nfpk.cz.

 

[1] http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-manazeru-za-opozdene-podani-insolvencniho-navrhu-po-1-lednu-2012-78975.html?mail

[2] http://sumpersky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-kauze-dluhu-v-hotelu-sport-padlo-trestni-oznameni-20150217.html

[3] http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/starostkou-kralik-zustava-jana-ponocna-20150210.html

Podobné články

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

17. prosince 2013

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy…

Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon?…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces…

2. května 2014

Výpis z obchodního rejstříku

Z výpisu nejdříve zjistíme, jaký druh akcií má zkoumaná akciová společnost. Pokud tato společnost je vlastněna pouze jedním subjektem, tak tento subjekt musí být uveden v tomto výpisu[1]. Jako ukázku zde uvádím výpis společnosti „Lesy…

2. května 2014

Účetní závěrka

Každá společnost musí zveřejňovat dokumenty ve sbírce listin, která jsou nedílnou součásti obchodního rejstříku. Společnosti jsou povinné zde zveřejňovat účetní závěrky za jednotlivá léta a to včetně přílohy k účetní závěrce, jejíž…