Paragrafy na zlojedy

7. července 2021

Proměna politických náměstků

Co dělají političtí náměstci na ministerstvech? Pracují pro nás, nebo pro sebe? Nad tím se zamýšlí právní expert Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský.

24. května 2021

Korupčník nebo oznamovatel?

Potřebuje zpřesnit definice přečinu neoznámení trestného činu v českém zákoníku? Nad tím se zamýšlí právní expert NFPK, Ondřej Závodský.

15. května 2017

Jak jsem se stal svéprávným

Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces…

9. června 2015

Nedodržování principu 3E

Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na…

8. června 2015

7. - 8. Zhodnocení efektivnosti stavby

Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.[1] Objem vynaložených prostředků…

8. června 2015

4. - 6. Provedení průzkumu trhu a analýza hospodárnosti

Hospodárnosti se rozumí takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů, kdy dojde k co nejnižšímu vynaložení veřejných prostředků a zároveň je dodržena odpovídající kvalita plněných úkolů[1]. Provedení průzkumu trhu je…

8. června 2015

1. - 3. Definování výdaje a analýza účelnosti

Při analýze účelnosti je nezbytné zhodnotit, zda organizace neprodukuje zbytečné, nepožadované nebo nedůležité produkty či jiné užitky a zda byla uspokojena potřeba či dosažen vytýčený cíl. Knihovna Statutárního města Karviná používala 2…

6. května 2015

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu…

Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém…

5. května 2015

Výpočet Altmanova indexu (index důvěryhodnosti)

Aktuální kondici podniku, případně bankrotní stav a budoucí finanční vývoj můžeme stanovit rovněž pomocí sofistikovaného indexu, který vynalezl Edward I. Altman. Pro výpočet tohoto indexu se používají tyto ukazatele: X1 = čistý pracovní…