1. března 2011
|

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Boj proti korupci společensky prospěšnou aktivitou rozhodně JE. Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu proti korupci se rozhodli bojovat s rozhodnutím Městského soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do nadačního rejstříku. Zakladatelé nemohou akceptovat to, že soud, který má bdít nad zachováváním zákonů, označí boj s korupcí jako něco, co nelze podporovat. Hned první otázka, která správní radu zakládaného nadačního fondu napadla, byla, zda opravdu šlo o neznalost soudní úřednice nebo zda se plánovaná aktivita někomu nezamlouvá.

„V názoru soudní úřednice, že účel nadačního fondu svým obsahem nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle ve smyslu zákona, se zrcadlí nevídaná hloubka občanské negramotnosti, a to v jedné z nejdůležitějších oblastí státní správy. Při stejně špatné kvalifikaci lékařů, by byla tak banální operace, jako je odstranění slepého střeva, smrtelným onemocněním“ říká Jan Kraus, jeden ze zřizovatelů nadačního fondu. „Žijeme ještě stále v Česku nebo už jsme v Burundi?“ klade si otázku Stanislav Bernard, další zřizovatel nadačního fondu.

Vyšší soudní úřednice v rozporu s právními předpisy své rozhodnutí nijak obsahově neodůvodnila. Zakladatelé chtějí svůj záměr pomáhat v boji proti korupci realizovat hned, a proto  založili jiný nadační fond pod názvem Nadační fond pro boj proti korupci. V jeho zřizovací listině je už jednoznačně stanoveno, že bude podporovat budování etických hodnot ve společnosti a též podporovat odhalování korupce. Je otázkou, zda takto jednoznačně určený účel bude soud považovat za dostatečný pro zapsání nového fondu do rejstříku.

„Z ekonomického hlediska je korupce nejhorší možnou formou krádeže, jejíž dopad je naprosto devastující. Boj proti korupci je rozhodně obecně prospěšnou aktivitou – za tím si stojíme a podáváme k Městskému soudu odvolání“ říká Karel Janeček, iniciátor a třetí ze zřizovatelů nově vznikajícího fondu. Od odvolacího soudu očekávají zakladatelé nápravu původního rozhodnutí nebo v případě jeho potvrzení řádné zdůvodnění. Nedostatkem odvolacích řízení je však mnohaměsíční délka jejich trvání.  „Protože odvolací řízení v ČR trvá někdy až jeden rok, rozhodli jsme se zároveň založit jiný nadační fond pod výše uvedeným pozměněným názvem.”

Za nadačním fondem pro boj proti korupci stojí tři zakladatelé – Karel Janeček, Stanislav Bernard a Jan Kraus. Cílem nadačního fondu je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více naleznete na www.nfpk.cz.

V případě dotazů prosím kontaktujte Moniku Vondrákovou, tel: 257 531 234, e-mail: monika.vondrakova@rsj.cz , www.nfpk.cz.

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.

1. dubna 2011

Čísla bankovních účtů NFPK

Byly zřízeny bankovní účty, prostřednictvím kterých mohou fyzické i právnické osoby přispívat na boj proti korupci.