4. října 2011
|

Reakce na slova prezidenta Václava Klause

Prohlášení správní rady NFPK ke včerejším slovům Václava Klause

Bagatelizace korupčního prostředí v ČR a varování před Nadačním fondem proti korupci (NFPK). To jsou hlavní teze odpovědi prezidenta republiky Václava Klause na dotaz brněnského gymnazisty, který se včera v rámci besedy zeptal hlavy státu, co si myslí o problému úplatkářství. Václav Klaus svá slova pronesl jen pár dnů poté, co v projevu na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi zásadně obhajoval konzervativní hodnoty.

Těžko si v našem civilizačním okruhu představit konzervativce, který by zlehčoval Desatero. Součástí Desatera je imperativ nepokradeš. Pokud Václav Klaus přivírá oči před zjevným a masivním rozkrádáním, které každému obyvateli ČR vytáhne z peněženky - kvalifikovaným odhadem - tisícovku měsíčně, neměl by vystupovat jako obhájce konzervativních hodnot. Poškozuje tím skutečné konzervativce. Jeho včerejší prokorupčně laděné věty jsou o to závažnější, že byly proneseny k lidem, kteří si teprve utvářejí žebříček hodnot. Potěšilo by nás, kdyby se studenti prestižního Gymnázia Brno na třídě Kapitána Jaroše podívali na problém korupce i z jiných úhlů (např. na www.nfpk.cz) a udělali si vlastní názor na věc.

Správní rada Nadačního fondu proti korupci

V Praze 4. 10. 2011

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.