Paragrafy na zlojedy

5. května 2015

Výpočet ukazatelů zadluženosti

Při zkoumání finančního zdraví společnosti můžeme stanovit celou řadu ukazatelů, které nám objektivněji pomohou určit, v jaké kondici firma skutečně je. Pro naše účely si stanovíme ukazatele zadluženosti dlužníka vůči městské akciové…

5. května 2015

Hledání podezřelých údajů ve výpisech a účetních výkazech

Z jediné zveřejněné účetní závěrky společnosti Proken, s.r.o. za rok 2005 lze vyčíst, že tato společnost prakticky neprojevovala žádnou činnost. Výkaz zisku a ztrát této společnosti má ve všech položkách nulové hodnoty.     Jestliže…

5. května 2015

Ověření zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku

Problematické společnosti často nezveřejňují své účetní závěrky, ačkoliv jim to ukládá zákon. Nezveřejňují je zejména proto, aby zatajili informace o svém špatném hospodaření. Město se tak často řítí do značného problému a občas si to…

19. srpna 2014

Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích…

2. května 2014

Vzorový podnět k rejstříkovému soudu

Výpis z obchodního rejstříku Účetní závěrka Notářský zápis Zápis z řádné valné hromady Praktický příklad Vzorový podnět k rejstříkovému soudu

2. května 2014

Praktický příklad

Podívejme se nyní na případ, který budeme analyzovat z pohledu vlastnických vztahů. Je jim kontroverzní obchod mezi společností Alkatria, a.s. a Ministerstvem práce a sociálních věcí, které koupilo pro sídlo Úřadu práce budovu za 300…

2. května 2014

Zápis z řádné valné hromady

Ve sbírce listin můžeme rovněž nalézt zápis z řádné valné hromady, která může obsahovat konkrétní údaje o přímých vlastnících. Ilustrací může být zápis z valné hromady společnosti Alkatria, a.s., která byla dále vlastněna společnosti…

2. května 2014

Notářský zápis

Ve sbírce listin můžete nalézt rovněž notářské zápisy, které mohou obsahovat informace o přímých vlastních zkoumané společnosti. Jako příklad uvádím notářský zápis společnosti SaM silnice a mosty, a.s., která měla 2 vlastníky, a každý z…

2. května 2014

Účetní závěrka

Každá společnost musí zveřejňovat dokumenty ve sbírce listin, která jsou nedílnou součásti obchodního rejstříku. Společnosti jsou povinné zde zveřejňovat účetní závěrky za jednotlivá léta a to včetně přílohy k účetní závěrce, jejíž…