24. června 2014 | Aktuality

Granty ve výzkumu, vývoji a inovacích – prostor pro korupci?

Nadační fond proti korupci podpořil projekt „Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích“. Cílem projektu byla analýza ekonomických charakteristik obchodních společností, které v letech 2011 – 2013 získaly grant na výzkum, vývoj a inovace. Dále pak zmapování této sféry, kvantifikování podílu potenciálně problematických projektů a následné poskytnutí vybraných dat společnosti Bisnode kompetentním orgánům státní správy.

Do výzkumu, vývoje a inovací jdou každoročně investice v řádech miliard korun. Objevily se signály, že ne všechny tyto investice jsou v souladu se zákonem, a proto se Nadační fond proti korupci rozhodl podpořit právě tento projekt řešitele Martina Víty. Pro analýzu informací byla použita data od společnosti Bisnode. Výstupy z tohoto grantu by měly být využity ke zvyšování kvality a transparentnosti rozhodovacích procesů udílení grantů.

Výstupy projektu shrnul řešitel Martin Víta: „Vytipovali jsme a pokusili se kvantifikovat některé charakteristiky firem a projektů, které mohou indikovat problematické poskytování podpor. Je zřejmé, že mnozí poskytovatelé těchto podpor nevyužívají při rozhodování o poskytnutí grantu všech možností analyzovat dostupné informace, které jsou k dispozici. Lze však v poslední době pozorovat i posun k transparentnosti, příkladem mohou být třeba nynější snahy Technologické agentury ČR a její spolupráce s protikorupčními organizacemi.“

„Zjistili jsme, že výstupy řešení některých projektů jsou jako přes kopírák, jak je uvedeno v příloze,“ říká Petr Soukenka, ředitel NFPK. „Je s podivem, že poskytovatelé dotací si uvedené skutečnosti neohlídají a tímto způsobem rozdělují veřejné prostředky,“ dodal.

„Zhruba 10 % firem, které v letech 2011 – 2013 získaly dotaci na výzkum a vývoj mají majoritního vlastníka v daňovém ráji,“ doplnila analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že tyto společnosti obdržely v posledních třech letech dotace v objemu necelých 2,5 miliardy korun, což představuje téměř 10 % z celkové částky. „Navíc zhruba stovka příjemců dotací v době přidělení grantu podle našeho ratingu vykazovala rizikové hospodaření nebo byla dokonce v úpadku,“ dodala Petra Štěpánová.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Bisnode pomáhá přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám po celé Evropě usnadňují fungování ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 19 evropských trzích máme 3 000 zaměstnanců.

Přílohy – grafy:

Kontakty: Martin Víta, řešitel projektu, tel.: 604 619 669, Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, Petra Štěpánová, analytička společnosti Bisnode, tel.: 606 744 909