4. června 2014 | Aktuality

Náhrady pro Karla Randáka?

Jak jsme informovali, byl 29. dubna 2014 člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák zproštěn obžaloby, která ho vinila ze zveřejnění informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové). Nyní Karel Randák vyzval Ministerstvo spravedlnosti k náhradě škody, která mu vznikla nezákonným stíháním.

„Klient se rozhodl požadovat po státu pouze náhradu hotových výdajů, které v souvislosti s neoprávněně vedeným trestním řízením musel vynaložit. Náhradu vzniklé nemajetkové újmy nepožaduje. Byly bychom rádi, pokud by ministryně spravedlnosti udělala vše pro to, aby ministerstvo poté, kdy panu Randákovi náhradu vyplatí, požadovalo úhradu po policistech, kteří škodu způsobili,“ uvádí Randákův obhájce Petr Kočí.

„Celé řízení na první pohled zavánělo šikanováním. Domnívám se, že způsobenou škodu by měl policejní kapitán Vlastimil Kokeš zaplatit ze svého. Minimálně by se měl podílet na nákladech těch úkonů, které činil nadbytečně, nad nutný rozsah požadovaný trestním řádem,“ dodává k věci sám Karel Randák.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2014

Kontakty: Petr Kočí - 777 626 065, Karel Randák - , kpt. Vlastimil Kokeš - 974 821 111