14. října 2015 | Aktuality

Potřebujeme státní hmotné rezervy komplexní?

Česká republika jako jedna z mála zemí Evropy disponuje komplexními státními hmotnými rezervami strategických surovin, potravinových komodit, potravin a dalších věcí. Zatímco udržování zásob ropy a některých ropných produktů je vyžadováno evropskou legislativou, udržování zásob potravinových komodit a potravin je zcela dobrovolné, plně v kompetenci jednotlivých evropských států. V podmínkách České republiky má nakládání se státními hmotnými rezervami tradičně značný korupční potenciál, a to především s ohledem na mnohamiliardové finanční objemy, jež jsou s tím každoročně spojeny.  

Nadační fond proti korupci proto zveřejňuje stručný přehledový text názvu Hmotné rezervy v České republice a v některých evropských zemích – stručné poznámky, jehož cílem je poskytnout široké veřejnosti rámcovou informaci o fungování systému státních hmotných rezerv v České republice a o jejich obdobě v některých vyspělých evropských zemích. Systém hmotných rezerv v České republice je – na rozdíl od systémů v naprosté většině evropských zemí – koncepčně komplexní, což bylo v roce 2006 kladně ohodnoceno i ze strany Mezinárodní energetické agentury. Otázkou je, zda tato komplexnost nebyla a není uměle živena soukromými zájmy osob či obchodních společností, kterým takový systém umožňoval či umožňuje přísun značných finančních prostředků na úkor státu.

Hmotné rezervy České republiky má na starosti Správa státních hmotných rezerv coby ústřední orgán státní správy, jehož předsedu jmenuje vláda. Značnou moc tohoto úřadu nejlépe dokládají závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, podle nichž přesahoval roční obrat (nákupy a prodeje komodit) Správy v letech 2004 a 2005 částku 40 miliard korun, přičemž více než 99 % všech výdajů na pořízení státních hmotných rezerv nebylo hrazeno z výdajového účtu státního rozpočtu, ale z peněz na zvláštních účtech. Rozpočet Správy schvalovaný vládou a poslaneckou sněmovnou přitom v uvedených letech činil přibližně 2 miliardy korun a stejnou hodnotu měl i v roce 2012.

„V minulosti byly se správou státních hmotných rezerv spojeny hrozné věci a asi už nikdo nespočítá, o kolik desítek miliard stát díky tomu přišel. Byly pro to ideální podmínky – utajovaný charakter činnosti, kolosální finanční prostředky a politické krytí na nejvyšší úrovni. Věříme, že tato tmářská doba nástupem nového vedení již skončila. Byli bychom rádi, aby náš text posloužil k debatě o charakteru správy státních hmotných rezerv a k požadavku po její transparentnosti,“ konstatoval ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.    

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.         

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz