13. září 2013 | Aktuality

Rozsudek soudu ve věci žaloby Iva Rittiga na NFPK

Přinášíme text rozsudku Městského soudu v Praze, který rozhodl dne 27. června 2013 soudcem JUDr. Tomášem Novosadem o zamítnutí žaloby Iva Rittiga na Nadační fond proti korupci a to v celém jejím rozsahu.

Ivo Rittig se u soudu domáhal ochrany osobnosti, do níž měl fond neoprávněně zasahovat, a požadoval odstranění tiskových zpráv a doprovodných materiálů, uveřejněných na webových stránkách fondu či na serveru YouTube.

Soudce Tomáš Novosad tak dal plně za pravdu závěrům nadačního fondu: „Suma sumárum: Příběh předestíraný žalobcem a svědky Ing. Janků a JUDr. Kmetěm je vzhledem ke všemu nyní zmíněnému mírně řečeno neuvěřitelný. Vyvstává pak legitimní otázka veřejného zájmu, kde končily peníze (či podstatná část z nich) vyplácené DPP za předražené jízdní doklady zhotovované pro něj společností NEOGRAPH, a.s. Jestliže žalovaný při znalosti veškerých shora zmíněných skutečností učinil takový závěr, že adresátem oné provize 17 haléřů za jednu jízdenku byl ve skutečnosti pravděpodobně žalobce, pak tomuto závěru nelze nic vytknout. Žalovaný totiž jen veřejně zhodnotil skutečnosti, které ve svém řetězci a za daného kontextu, opravdu nasvědčují logickým závěrům vztahujícím se k osobě žalobce. (…)“ Tištěnou verzi rozsudku soudu naleznete na webových stránkách fondu, stejně jako zvukový záznam.

Kauzu Předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy prezentoval fond na tiskové konferenci 6. prosince 2011. Poukázal na skutečnost, že je Ivo Rittig pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm miliónů korun ročně. Tato skutečnost byla podpořena dokumenty, kterými nadační fond disponoval a předal je orgánům činným v trestním řízení.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více o kauzách pražského Dopravního podniku ZDE.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, tel.: 734 315 352