5. května 2016 | Aktuality

Třicet případů napříč Českem

Nadační fond proti korupci sestavil z otevřených zdrojů neúplný přehled případů, které čtenáři umožňují vytvořit si představu o náležitostech vládnutí v některých krajích a obcích České republiky. Převážně dokládají úzké vztahy mezi politiky a podnikateli. Také jejich časté společné zájmy nebo nečistý konkurenční boj. Některé případy se přímo nebo nepřímo týkají korupce a klientelismu. Přehledem Fond – aspoň částečně – vychází vstříc řadě kritických hlasů, které volají po zvýšení důrazu na popis lokálních kauz a případů.

Pro značný rozsah byly vybrány pouze případy od roku 2007 do současnosti a výběr byl náhodný. V přehledu by bylo možné pokračovat. Lokální kauzy a případy se občanů České republiky osobně více dotýkají než „velké“ kauzy na vládní či podobné úrovni. Z toho důvodu se Fond hodlá na lokální případy více zaměřit. Popis dalších „třiceti případů“ by tak mohl následovat.

Přehled obsahuje nejen mediálně dostatečně známé kauzy (např. kauza bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha), ale rovněž kauzy podstatně méně v médiích „propírané“. Čtenář si může připomenout výstavbu soukromého penzionu bývalého hejtmana a současného senátora Jaroslava Palase, podivné nakládání s více než dvěma sty miliony korunami veřejných prostředků v souvislosti s koupí obchodního domu v Opavě za vedení tehdejšího primátora a současného poslance Zbyňka Stanjury či podivný závazek vynaložit přibližně 350 milionů korun na výstavbu parkovacího domu v Plzni. V Karlových Varech si čtenář připomene praxi dodatečných povolování černých staveb nebo tamější odsouhlasení mimosoudního vyrovnání, v důsledku něhož se město zřeklo soudního vymáhání částky mezi 50 a 120 miliony korun za prodej karlovarského golfového hřiště. V Ústeckém kraji si i náročný čtenář přijde na své, a to nejen ohledně machinací s dotacemi v Regionálním operačním programu Severozápad. Svoji výraznou stopu tam zanechal dlouholetý hejtman a zastupitel kraje Jiří Šulc. Připomenuto je i neoprávněné propuštění primáře chirurgického oddělení nemocnice v Mostě Sáši Štembery za jeho vyjádření v médiích, který se i později nebál hovořit o „lůze“, která „neváhá zdravotní systém drancovat“ a o tom, že „30 procent peněz, které jdou do zdravotnictví, se rozkrade“.  

„Z každodenních zpráv o vysoké české politice by člověk mohl nabýt dojmu, že i nižší patra českého veřejného života jsou plná špíny, podlosti a zmaru. A bohužel je tento dojem oprávněný. Z dostupných informací je zřejmé, že v místních sportovních okresních či krajských přeborech se fauluje a podvádí řádově více a hruběji než na vrcholové úrovni. Dost možná to neplatí jen ve sportu…,“ konstatovala ředitelka Nadačního fondu proti korupci Linda Majerová.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: 30 případů napříč Českem - kompletní materiál

Kontakty: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz