20. září 2017 | Tiskové zprávy

„Výpalné“ a výsměch na krajské úrovni

Nadační fond proti korupci (Fond) se téměř rok pokoušel získat informace o smlouvách a platbách mezi společností Centrální zdravotnická zadavatelská Královéhradeckého kraje (CZZ) a soukromou společností NemLog, které se týkají dodávek zdravotnického materiálu do nemocnic kraje. CZZ po mnoho let úředně zajišťuje centrální správu a logistiku dodávek zdravotnického materiálu do nemocnic kraje v objemu kolem 150 milionů korun ročně. Přitom využívá logistických služeb soukromé společnosti NemLog. Jediný majitel této společnosti je současně jedním ze tří jednatelů CZZ.

Z údajů nejen obchodního rejstříku plyne, že se společnosti NemLog řadu let mimořádně daří. Každoroční velké tržby umožňují i velké mzdy. Fond zjistil, že NemLog poskytuje logistiku včetně centrálního skladování i některým veřejným nemocnicím z jiných krajů. Tyto nemocnice vybraným dodavatelům zdravotnického materiálu ukládají povinnost hradit společnosti NemLog provizi za logistické služby i ve výši 10 procent (!) z měsíčního obratu zboží. O tuto povinnou provizi dodavatelé navyšují cenu svých dodávek pro nemocnice. Provize jsou tak hrazeny z veřejných prostředků. Jistý dodavatel marně argumentoval, že je schopen logistické služby zajistit svépomocí a za zlomek této provize!              

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se Fond pokusil získat přehled o platbách CZZ ve prospěch soukromé společnosti NemLog od roku 2007 a kopie smluv mezi oběma subjekty. Tato snaha vyústila v absurdní frašku. Zástupci CZZ dělali i „nemožné“, aby požadované informace neposkytli. A doprovázeli to řadou „kuriozit“. Například, pod jedním ze stanovisek CZZ byl podepsán Milan Zápotocký – jednatel CZZ a současně jediný majitel společnosti NemLog… U dalších odmítavých textů CZZ už nebyl podepsán nikdo, na obálce byl ale název společnosti NemLog. Když Fond požádal o poskytnutí kopií smluv „uzavřených k dnešnímu dni“ mezi CZZ a společností NemLog, zástupci CZZ tuto formulaci nepochopili s argumentací, že formulace může znamenat „smlouvy k tomuto dni trvající“. Nepochopení vyvolalo i slovní spojení „organizace vyplatila (uhradila)“, přičemž zástupci CZZ se jali vysvětlovat, že organizace pouze „zúčtovává“ a „proplácí“ – a nikoli vyplácí či hradí… Nakonec společnost CZZ oznámila, že požadované informace poskytne, ale až po úhradě nezbytných nákladů na jejich vyhledání a sestavení. Po Fondu tak požadovala zaplatit 180 tisíc korun…

Fond nic nezaplatil a podal na CZZ správní žalobu. Do sporu však fatálně vstoupil Ústavní soud se svým nedávným verdiktem o tom, že ČEZ není veřejnou institucí a není povinen poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Totéž dopadá i na společnost CZZ: Královéhradecký kraj je totiž přes svůj holding „pouze“ 99% společníkem CZZ, zbylé jedno procento podílu vlastní již jmenovaná společnost NemLog. Krajská společnost CZZ tak již patrně není veřejnou institucí a veřejnosti není nic po tom, jaké smlouvy uzavírá a kolik peněz za co platí. Poznamenejme, že radním Královéhradeckého kraje, zodpovědným za oblast zdravotnictví, je od října 2016 náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09), který ve funkci vystřídal dlouholetou radní Janu Třešňákovou (ČSSD).      

Praxe, kdy některé veřejné nemocnice nutí vybrané dodavatele hradit soukromé firmě 10% provizi za logistické služby, mně evokuje praxi mafiánského výpalného… Ostatně, v souvislosti se zdravotnictvím zasahovala před rokem na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje Národní centrála proti organizovanému zločinu…,“ okomentoval získané informace analytik Fondu Martin Soukenka.

Aby si čtenář mohl učinit osobní názor, zveřejňujeme v příloze ukázky stanovisek krajské společnosti CZZ (stanovisko 1, stanovisko 2, stanovisko 3). Je to poučné čtení.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz