15. ledna 2024

Bílý kůň ve stínu korupce? Aréna Prostějov

Pokračujeme v odhalování nelegálních praktik, možné korupce a propojení polokriminálního světa na Prostějovsku. Opakovaně upozorňujeme na podivné praktiky a transakce, které propojují podnikatele Ing. Petra Kubu z firmy Kentaur saddlery s.r.o. a „spřáteleného úředníka“ prostějovského magistrátu Ing. arch. Jana Mlčocha. Zdánlivě nekonečný příběh temných intrik pokračuje nasazením možného bílého koně. Spletité předivo „přátelské výpomoci“ tak nadále bobtná a otřásá důvěrou veřejnosti v nezávislost veřejné správy v Olomouckém kraji.

Neregulérní provozovna s tajemstvím
Opakovaně jsme informovali o černých stavbách, které vyrostly na pozemcích podnikatele Kuby v místní časti města Prostějova, v Domamyslicích, což je k dnešnímu dni potvrzeno i čtyřmi vydanými rozhodnutími o odstranění nelegálních staveb od delegovaného olomouckého magistrátu a mnohými dalšími zahájeními řízeními o odstranění staveb bez povolení. Opakovaně se za snahou o jejich legalizaci objevuje právě jméno úředníka prostějovského magistrátu Mlčocha. (Více například náš článek ZDE). Další skandální odhalení vyplynulo přímo z dokumentů, které již kdysi předložil státní správě sám výše zmíněný podnikatel. Stavby pro výrobu a skladování, ve kterých firma Kentaur saddlery podniká, jsou zkolaudované pro maximálně 35 zaměstnanců. Přesto jich tam dle veřejně přístupných závěrek firmy, ale i dle samotného dokumentu od Ing. Kuby pracuje přibližně dvakrát tolik. Tímto rozporem s povolením užíváním týkající se maximálního počtu zaměstnanců se již od srpna 2023 zabývá kontrolní orgán. Magistrát Olomouce, který vypsal kontrolní prohlídku až po téměř pěti měsících od pověření Krajským úřadem Olomouckého kraje, ke dni 5. 1. 2024, ta se ovšem neuskutečnila. Podnikatel Kuba kontrolory nepustil do svého areálu a odmítl jim poskytnout součinnost právě v prověřování souladu staveb s jejich povolením. Dalším zástupným důvodem pro odmítnutí vpuštění úředníků do areálu totiž byla již 4. podaná námitka podjatosti tohoto podnikatele vůči delegovanému úřadu, přičemž všechny tři předchozí námitky byly potvrzené jako nedůvodné a obstrukčního charakteru, což nedávno potvrdila i Kancelář veřejného ochránce práv, která tato jednání podnikatele Kuby označila svým šetřením za ryze obstrukční. Nutno podotknout, že za toto jednání hrozí sankce, které se při jejich opakovaní mohou vyšroubovat i do stovek tisíc korun. Je však otázkou, zdali delegovaný úřad a jeho nadřízený Krajský úřad Olomouckého kraje, které dlouhodobě tyto obstrukce podnikatele tolerují, se vůbec k nějakým adekvátně vysokým finančním postihům, které by odpovídaly obratům společnosti Kentaur, vůbec odhodlají nebo budou i nadále postupovat značně liknavě jako tomu je již několik let.

Ing. arch. Jan Mlčoch


Jak při využívání obstrukcí postupně zamést stopy? Jak tuto situaci řešit a vyhnout se pokutě? Jak dodatečně legalizovat protizákonné jednání? Klíčem by mohl být úředník Mlčoch. Ostatně již několikrát se v minulosti osvědčil, když jeho odbor vydal ve prospěch podnikatele Kuby tři nezákonná závazná stanoviska a dle informací z neoficiálních zdrojů je v podnikatelském polosvětě známý svou schopností řešit problémy „nekonvenčním a proklientským“ způsobem.

Pozemková akvizice ve střetu zájmů?
Další temné nitky se překvapivě spojují v Domamyslicích. O jistý pozemek ve vlastnictví města Prostějova, který je vzdálený od pozemků podnikatele Kuby (zcela jistě náhodou), co by kamenem dohodil, projevila zájem lékařka MUDr. Věra Zívalová. Jen zasvěcené osoby ovšem ví, že se jedná o matku výše zmíněného vedoucího úředníka Mlčocha z odboru územního plánování, jelikož totiž nese jiné příjmení. Jen shodou náhod určitě je i to, že účelem koupě v žádosti o koupi pozemku je realizace objektu, který má sloužit pro tzv. nerušivou výrobu, což se shoduje s předmětem podnikání, za které vydává svou činnost v areálu firmy Kentaur i podnikatel Kuba. Pokud by danou nemovitost následně získal Ing. Kuba, mohl by se tvářit, že tam pracuje část jeho zaměstnanců. Opravdu jsou všechny tyto operace jen dílem náhody, nebo se jedná o pečlivě vypracovaný plán, ve kterém figuruje i blízká osoba vedoucího úředníka prostějovského magistrátu?

Bílý kůň v alergologické ordinaci?
Na základě telefonního rozhovoru paní doktorka přiznává, že o pozemek projevila zájem, ale místní úřad se prý zatím neozval. Na přímou otázku přiznává, že je matkou úředníka Mlčocha. S podnikatelem Kubou se prý ale nezná, jen se několikrát potkali. O jeho aktivitách jí není nic známo a rozhodně nemá v úmyslu s ním v budoucnu uzavírat smlouvu o prodeji, či pronájmu. O záměru, jak chce pozemek využívat, však hovořit nechce. U spojitosti mezi podnikatelem Kubou a úředníkem Mlčochem nelze ani opomenout skutečnost, že právnička Mgr. Helena Řehůřková z advokátní kanceláře KJM, která dlouhodobě zastupuje tohoto podnikatele Kubu je dobrá známá právě architekta Mlčocha, se kterým se znají již od dětství.

Celý příběh z Domamyslic vyvolává řadu otázek. O etice, morálce a integritě podnikání. O střetu zájmů, klientelismu a korupci ve veřejné správě. Jsou to jen náhody a spekulace? Nebo jsme si zvykli, že jsou nekalé zájmy běžnou součástí života a Domamyslice jsou jen pověstnou špičkou ledovce? Vývoj budeme dál sledovat. Budeme se ptát, zda má společnost sílu, nástroje a vůli odhalit a potrestat strůjce pochybných praktik.

O kauze jsme dříve psali zde:

https://www.nfpk.cz/aktuality/jezdci-proti-kentaurovi-arena-prostejov

https://www.nfpk.cz/aktuality/naklonena-rovina

https://www.nfpk.cz/aktuality/beckova-detektivka-pokracuje

https://www.nfpk.cz/aktuality/obcan-v-roli-dona-quijota

 

 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.