Naše legislativní aktivity týkající se korupce.
2. května 2014 | Anonymní akcie

Anonymní akcie

Hlavní body návrhu iniciativy Konec korupci! ohledně zrušení anonymních listinných akcií
Základní informace o akciích na doručitele
Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! na zprůhlednění majetkových struktur společnosti
Analýza problému anonymních listinných akcií
Legislativní návrh zákona - Varianta A – Akcie pouze v zaknihované podobě
Legislativní návrh zákona - Varianta B – Akcie v zaknihované podobě, zprostředkované cenné papíry
Vyvrácení hlavních námitek - zrušení anonymních listinných akcií
Anonymní akcie ve světě - srovnání s ČR
Články, odkazy

 

Hlavní body návrhu iniciativy Konec korupci! ohledně zrušení anonymních akcií

Zásady návrhu:

  •  Vlastníci všech společností musí být dohledatelní.
  •  Listinné akcie musí být zrušeny.
  •  Všechny akcie musí být  elektronicky registrovány na účtech u bank.
  •  Převody akcií se mohou převádět jen z účtu na účet jako „bezhotovostní“ peníze.
  •  Informace o vlastnících společností musí být co nejvíce přístupné v obchodním rejstříku.

 Výhody návrhu:

Konec nedohledatelnosti vlastníků: vlastníci všech akcií se musí registrovat v bankách. Listinné akcie budou převedeny na elektronicky registrované akcie, jejichž vlastníci budou vždy dohledatelní.

Konec fiktivního vlastnictví firem: díky registrace listinných akcií v bankách se budou muset odhalit skuteční vlastníci firem. Předpisy proti praní špinavých peněz nařizují bankám provádět u klientů kontrolu toho, zda nejednají ve prospěch skryté osoby. Zakrývání skutečných vlastníků se stane trestným činem.

Zvýšení bezpečnosti pro vlastníky akcií: listinné akcie jde zfalšovat, zničit, ztratit či ukrást; elektronicky registrovaným akciím se nic takového stát nemůže. Vlastnictví elektronicky registrovaných akcií bude o mnoho bezpečnější.

Snížení nákladů na převody akcií: Elektronicky registrované akcie lze převádět jednoduše „z účtu na účet“ jako bezhotovostní peníze. K převodu stačí pouhý příkaz bance. K uskutečnění převodu nebude již třeba složitých manipulací jako s listinnými akciemi.

Možnost volby pro společnosti a akcionáře: společnostem bude umožněno zvolitrežim dohledatelnosti, tj. registrace akcií v bance a uvedení této banky v obchodním rejstříku (identita akcionáře zůstává veřejnosti skryta a je chráněno bankovním tajemstvím, nicméně akcionář je dohledatelný), nebo režim plné transparence, registrace akcií v bance a zveřejnění identity akcionářů v obchodním rejstříku.

Transparentnost vlastnictví společností zvyšuje konkurenceschopnost společností a vytváří férové a atraktivní tržní prostředí. Netransparentní listinné akcie (či navrhované kmenové listy u společností s ručením omezeným) jsou ekonomicky neefektivní z hlediska nákladů pro soukromé subjekty; z hlediska veřejného působí daňové ztráty u daně z kapitálových zisků vyplývající z příjmů z převodu cenných papírů a jsou rovněž klíčovým nástrojem pro korupci u veřejných zakázek.