Naše legislativní aktivity týkající se korupce.
2. května 2014 | Anonymní akcie

Vyvrácení hlavních námitek - zrušení anonymních listinných akcií

Hlavní body návrhu iniciativy Konec korupci! ohledně zrušení anonymních listinných akcií
Základní informace o akciích na doručitele
Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! na zprůhlednění majetkových struktur společnosti
Analýza problému anonymních listinných akcií
Legislativní návrh zákona - Varianta A – Akcie pouze v zaknihované podobě
Legislativní návrh zákona - Varianta B – Akcie v zaknihované podobě, zprostředkované cenné papíry
Vyvrácení hlavních námitek - zrušení anonymních listinných akcií
Anonymní akcie ve světě - srovnání s ČR
Články, odkazy

 

Anonymní listinné akcie přitom lze zcela jednoduše zrušit a nahradit elektronicky registrovanými akciemi (tzv. zaknihované akcie). Proces nahrazování listinných akcií elektronickými proběhl v posledních dvaceti letech v téměř všech ekonomicky vyspělých státech světa. Do České republiky bohužel trend přichází se značným zpožděním.

 

1.      Anonymní listinné akcie lze regulovat – NE.

Anonymní listinné akcie buď jsou, nebo nejsou. Pokud se zruší, jsou nahrazeny elektronicky registrovanými akciemi, které jsou vedeny na účtu v bance jako bezhotovostní peníze. Jistou výjimku představuje Velká Británie, kde anonymní listinné akcie mohou existovat, ale na požádání se musejí jejich vlastníci během několik dnů ohlásit, jinak se dopustí trestného činu.

 

2.      Listinné akcie mají svůj význam a nelze je ničím nahradit – NE.

Listinné akcie na doručitele vznikly v 19. století proto, aby se firmy mohly obchodovat na burze. Dnes však zcela ztratily svůj ekonomický význam, neboť na burzách se obchoduje pouze s elektronicky registrovanými akciemi. Jediný důvod existence anonymních listinných akcií na doručitele v dnešní době je krýt korupční a kriminální činy.

Stejně jako hotové peníze lze nahradit „elektronickými“ penězi na účtu v bance, lze obdobně listinné akcie nahradit akciemi, které se registrují na účtu v bance (tzv. zaknihované akcie). Zaknihované akcie vznikly již ve dvacátých letech minulého století v Německu a během 20. Století nahradily listinné akcie v řadě vyspělých ekonomických států světa. Listinné akcie byly úplně zrušeny ve Francii, Belgii a nyní se chystá jejich zákaz v Rakousku. V některých zemích, kde anonymní listinné akcie ještě nebyly zrušeny, jako například v Německu, je však firmy samy dobrovolně vůbec nepoužívají.

 

3.      Zrušení anonymní listinných akcií zamezí používání fiktivních vlastníků – ANO.

Zrušení anonymních listinných akcií a jejich nahrazení elektronickými akciemi, které by se vedli na účtech u bank jako „bezhotovostní“ peníze dokáže v drtivé většině případů zabránit používání fiktivních vlastníků firem. Jakmile totiž dojde k vytvoření účtu v bance pro vlastníka akcií, má banka v důsledku pravidel proti praní špinavých peněz povinnost provést hloubkovou kontrolu totožnosti majitele účtu. To znamená, že banka musí prověřit, zda vlastník akcií jedná skutečně za sebe nebo zda jedná skrytě ve prospěch někoho jiného, a je tedy tzv. bílým koněm. Sdělení nepravdivých informací bance ohledně skutečných vlastníků je trestným činem. Pokud by došlo k nahrazení listinných akcií elektronickými, stalo by se používání fiktivních vlastníků trestné.

 

4.      Zrušení anonymních listinných akcií zabrání anonymnímu vlastnictví českých firem ze zahraničí – ČÁSTEČNĚ. U VEŘ. ZAKÁZEK ZCELA.

Česko nemůže nařizovat, jaké akcie mohou existovat v jiných zemích. Zařídí-li si český podnikatel v Holandsku firmu na anonymní akcie, nelze s tím mnoho dělat. Na druhou stranu, rozdává-li stát veřejné peníze, může si stanovit, že tyto peníze mohou dostat pouze firmy s dohledatelnými vlastníky. Stát tak může z účasti na veřejných zakázkách vyloučit netransparentní firmy, včetně těch zahraničních.

5.      Zrušením listinných akcií na doručitele se zveřejní jména všech vlastníků firem s akciemi – NE.

To, že akcie budou registrovány na účtu v bance, který bude veden na jméno určité osoby, neznamená, že jméno této osoby bude zveřejněno. Identita této osoby bude chráněna bankovním tajemstvím. Majitel účtu a vlastník akcií ovšem bude za každých okolností dohledatelný. Každá firma si může zvolit mezi plně transparentním režimem, kdy budou zveřejněna jména všech akcionářů nebo režim, kdy bude zveřejněno pouze jméno banky, kde má akcionář akcie uloženy.

 

6.      Nahrazení listinných akcií elektronicky registrovanými akciemi je příliš drahé - NE.

Právě naopak. Elektronicky registrované akcie jsou levnější než listinné akcie. Především je nutno si uvědomit, že držení anonymních akcií není zadarmo. Tyto akcie lze totiž snadno ztratit, zničit zfalšovat či ukrást. Proto se tyto akcie obvykle drží v sejfu v bance, za což se musí platit. Jestliže tedy tyto listinné akcie již v bance leží, proč je jednoduše nepřevést do elektronické formy na účet v téže bance?  Jaký je rozdíl mezi držením těchto akcií v bance v sejfu nebo v téže bance na účtu jako „bezhotovostní“ peníze? Žádný. Jaký je rozdíl v ceně? Rovněž žádný. Elektronicky registrované akcie jsou dokonce mnohem levnější než listinné akcie, protože jejich převod „z účtu na účet“, bude vždy levnější než složité manipulace s listinnými akciemi, které jsou nutné k jejich převodu.