13. srpna 2014 | O nás

Program

Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět.  Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci.

  • Podpora rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti.
  • Podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem
  • Podpora projektů odhalujících korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomických dopadem

Korupce významného ekonomického dopadu znamená zpronevěření peněz v řádu alespoň milion korun.

Nadační fond proti korupci směřuje své aktivity do oblastí:

x

Projekt Analýza zpracovává přijaté podněty. Na základě vyhodnocení obdržených informací analytickým týmem jsou kontaktovány orgány činné v trestním řízení a vybrané případy následně medializovány.

Projekt Legislativa se snaží o zlepšení právního prostředí v České republice, zejména se pak zaměřuje na transparentní vlastnictví, anonymní akcie, legislativní zakotvení oznamovatelů atp.

Projekt Etika upozorňuje na případy oznamovatelů - občanů, kteří se nebáli upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky. Rovněž je zainteresován i v zakomponování oznamovatelů do českého právního řádu.