27. února 2012 | Aktuality

NFPK podal trestní oznámení na ministra Drábka

Nadační fond proti korupci podal minulý týden trestní oznámení na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších.

Těchto trestných činů se dotyční mohli dopustit při zavádění nových informačních systémů pro výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro tělesně postižené a správu zaměstnanosti. „Je velmi podezřelé, že se na dodavatele těchto systémů nevypsalo veřejné výběrové řízení, a nakonec se vybraly společnosti blízké ministru Drábkovi a jeho náměstkovi Šiškovi,“ říká předseda správní rady NFPK Karel Janeček.

Podle NFPK se na ministerstvu práce a sociálních věcí nehospodárně, netransparentně a s podezřením na korupci vytvářejí nové informační systémy, přestože by bylo ekonomičtější upravit systémy stávající, které jsou plně funkční. Zbytečně a s vynaložením vysokých nákladů se mění dobře fungující aplikační software, a tím se zcela znehodnocuje investice státu do vývoje v období předchozích osmnácti let.

Cílem Nadačního fondu proti korupci je podpora lidí, kterým jde o slušnost a zvýšení respektu k etickým hodnotám v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakty: Bob Fliedr, manažer komunikace NFPK, tel.: 734 315 354, e-mail: bob.fliedr@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Prováděcí smlouva č. 85/2011 mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Dodatek č. 4 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Dodatek č. 5 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Dodatek č. 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Česko republikou - Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o.